Bestyrelsen

Formand
Henrik Højbjerg Rose

Næstformand
Torben Larsen
86 61 31 20
Torbenl@kabel.mail.dk

Kasserer
Max Hansen
97 54 11 97
Poletmax@gmail.com

Sekretær
Lars Nielsen
30 24 26 02

Bestyrelsesmedlem
Kim Leander
86 61 39 07

Webadministrator
Søren Bach Baisgaard
Support@alternativhosting.dk